महाराष्ट्र भूमि अभिलेख 7/12|Mahabhulekh|mahabhulekh.maharashtra.gov.in


महाराष्ट्र भूमि अभिलेख 7/12|7/12 उतारा महाराष्ट्र राज्य|महाराष्ट्र भूमि अभिलेख 7/12|7/12 महाराष्ट्र राज्य पुणे|7/12 पुणे जिल्हा|www.maharashtra.gov.in 7/12 utara|7 /12 utara online website|mahabhulekh 7 12 in marathi|mahabhulekh.maharashtra.gov.in

मनूकाळा पासून जमीन महसूल व जमीन मालकी या दोन्ही बाबींशी सामान्य जनतेचा संबंध आलेला आहे. वेळो वेळी राज्यसत्ता व समाज धारणा बदलत गेल्या. त्या प्रमाणे जमीन महसूला बाबतच्या पध्दती व नियम वेळोवेळी बलत गेले. आजच्या भूमि अभिलेख विभागाचे स्वरुप ही त्याची परिणती आहे. भूमि अभिलेख विभागाची सुरूवात ब्रिटीश कालावधीत झाली. ब्रिटीश कालावधी पासुन ते आज पर्यंत भूमि अभिलेख विभागाने केलेली कामगिरी, भविष्यात करण्यात येणारी कामे, त्या साठीचे नियम, परिपत्रके याची माहिती जनतेस व्हावी म्हणुन हे संकेत स्थळ विकसीत करण्यात आले आहे.

How to get 7 /12 utara online from Mahabhulekh website?

  • Select your District (eg. पुणे), Taluka (eg. (बारामती), Village (करंजे).
  • Search by Survey No./ Gat No. or by Name. Select one option.

  • Enter Survey No. or Search by First, Middle or Last Name.
  • now you see captcha code.

  • Click on “Show 7/12″.

  •  Save your Land Record (7/12 extract).

contact here:

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख
(म.राज्य) पुणे
2 रा मजला,नवीन प्रशासकीय इमारत,
विधानभवन समोर,पुणे – 1
दुरध्वनी क्रमांक :- 020/26050006
ई मेल :- [email protected]

Any query comment below we reply your questions!!!!!!!!!!!

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.